Archive for the 'Uncategorized' Category

Delo od doma

Delo od doma postaja vse pogostejša in popularnejša oblika zaposlitve ali samozaposlitve, saj namreč krepko zmanjša stroške podjetja, kot tudi zaposlenega. Včasih je bilo delo od doma rezervirano predvsem za samostojne podjetnike in svobodnjake, a temu več ni tako. Dandanes namreč veliko podjetij, ki prisegajo na moderno zaposlitveno politiko, svojim zaposlenim z vseh področij omogoča, […]

Delo od doma preko interneta

Delo od doma preko interneta ima številne prednosti pred klasično obliko zaposlitve. Najpomembnejša je ta, da si zaposleni lahko delovni čas razporeja sam, prav tako pa izpolnitev delovnih nalog prilagodi lastnemu bioritmu. Takšen način kombiniranja dela v pisarni in dela od doma preko interneta pa ne prinaša ugodnosti le zaposlenim, ampak tudi samemu podjetju, ki […]