Nudim delo na domu

Vaše sanje lahko postanejo resničnost. Vendar se vprašajte, kaj vam je potrebno za to storiti. Dandanes gospodarska in finančna kriza ni za seboj pustila le brezposlenosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postali fleksibilnejši. Ena izmed aktualnih oblik dela, ki postaja vse bolj popularna, predvsem zaradi svoje elastičnosti, je tako imenovano delo na domu.

Kaj je delo na domu?

Delo na domu je oblika delovnega razmerja, ki ni opredeljena na lokacijo, torej na delo na sedežu podjetja. Na pojav te vrste dela je vplivalo več različnih faktorjev, med katere štejemo nenehen razvoj novih tehnologij, individualni pristopi k delu, kreativnost nove generacije in, nenazadnje, recesija in trenutno stanje na trgu dela. Gospodarska in finančna kriza sta prinesle spremembe, tako da podjetja vedno bolj iščejo fleksibilne kandidate, ki bi pogodbeno opravljali svoje naloge na domu.

Poglejte v oglasnike

nudim delo na domuTako lahko vedno pogosteje opažamo tipe oglasov »nudim delo na domu«, saj se podjetja zavedajo vseh prednosti, ki jih ta oblika dela nudi in zagotavlja, v preteklosti pa so se tega načina sodelovanja že posluževala predvsem najbolj razvita podjetja. Vendar oglasi »nudim delo na domu« še vedno porajajo več vprašanj, kot pa odgovorov, predvsem pri starejši, rigidni generaciji, ki še ni zaobjela vseh aktualnih sprememb na trgu delovne sile.

Preverite delodajalca

Velja pa poudariti še en zelo pomemben del. To je obojestransko zaupanje. »Nudim delo na domu« in »izvajam delo na domu« sta dejavnika, ki to morata pogojevati. Podjetje zagotavlja korektno plačilo za opravljeno delo, kandidat pa spoštuje dogovorjeni zastavljeni rok in zagotavlja kvaliteto opravljenega dela.

Comments are closed.